Program

Hlavní témata: Funkční vyšetření plic – dýchací svaly
Odborný program

Pátek 20. 5. 2022 / Kongresové centrum Zlín

8.30 - 17.00   Registrace

9.30   Zahájení konference

9.30 - 12.30   Dopolední blok – dýchací svaly / Předsednictvo: Kociánová J., Bartoš V., Koucký V.

 • Úvodní slovo

 • Dýchají muži a ženy jinak? Patofyziologie pohlavních rozdílů v mechanice a regulaci respirace – Kaňková K., Brno, 15 min 

 • Technický standard v provádění spirometrií dle ERS/ATS 2019 – Kociánová J., Ostrava, 15 min

 • Respiratory muscle strength – measurement techniques and clinical indications – Smith H. J., Berlín, 30 min 

 • Vyšetřování dýchacích svalů – pohled pneumologa – Bartoš V., Hradec Králové, 15 min

 • Elektrická impedanční tomografie – nová diagnostická metoda – Koucký V., Praha, 15 min

 • SNIP for assessment of inspiratory muscle strength – Smith H. J., Berlín, 20 min

 • Fyzikální vyšetření respiračního systému – co nového – Koblížek V., Hradec Králové, 15 min

 • Diskuze


12.30 - 13.30   Oběd / Schůzka sekce patofyziologie dýchání a funkční diagnostiky

13.30 - 15.15   I. Odpolední blok – GER / Předsednictvo: Zatloukal J., Hránková V., Kacrová S.

 • Reflux a dýchací cesty – kam jsme se posunuli za posledních 10 let – Zeleník K., Hránková V., Formánek M., Komínek P., Ostrava, 20 min 

 • Úskalí a limity terapie mimojícnového refluxu – Brandtl P., Praha, 20 min

 • Refluxní nemoc jícnu a její projevy z pohledu pneumologa – Zatloukal J., Olomouc, 20 min

 • Možnosti fyzioterapie v léčbě GERD – Horová P., Neumannová K., Olomouc, 15 min 

 • Diskuze


15.15 - 15.30   
Coffee break

15.30 - 17.30   II. Odpolední blok – Varia / Předsednictvo: Žurková P., Zimulová A., Voláková E.

 • Vztah síly dechových svalů ke spirometrickým parametrům na rozvíjení hrudníku a míry dušnosti u plicních onemocnění – Žurková P., Ostrava, 15 min

 • V centru pozornosti malé DC – Kacrová S., Uherské Hradiště, 15 min

 • Biomechanika odporovaného nádechu – Frajtová A., Praha, 15 min

 • Účinek inhalační fixní trojkombinace na plicní funkce pacientů s průduškovým astmatem – Balner T., Ostrava, 10 min 

 • Interaktivní kazuistiky – Voláková E., Kacrová S., 30 min

 • Diskuze


17.30   ZávěrSobota 21. 5. 2022 / Hotel Zlín (bývalý Interhotel Moskva)

9.00 - 12.00   Workshop: Vyšetřování dýchacích svalů, dechová rehabilitace / Moderuje: Kociánová J. / Technická podpora: Kurka Med, s. r. o.

 • Vyšetřování dýchacích svalů – pohled sestry – Hižnajová M., Šímová J., Olomouc

 • Praktický postup při vyšetření dýchacích svalů – Kurka J., Smith H. J., Koucký V.

 • Trénink nádechových svalů u nemocných s GERD – Horová P., Olomouc

 • Nastavení dechových trenažérů na základě vyšetření síly dechových svalů – Chmelařová A., Praha


Doprovodný program

Pátek 20. 5. 2022  / Hotel Zlín (bývalý Interhotel Moskva)

Společná večeře s podkresovou hudbou. Večeře není financována z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery konference.


Změna programu vyhrazena. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání 10 kredity pro lékaře.


Soubory ke stažení
Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.