Program

HLAVNÍ TÉMA: SPIROMETRIE, OSCILOMETRIE A PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ

Odborný program:


Pátek 24. 5. 2024 / Kongresové centrum Zlín

 

8.00–17.00    Registrace

9.00                Zahájení konference

9.00–10.45    I. Dopolední blok 

A zase ta spirometrie

Předsednictvo: Kociánová J, Matula B

 • PRISM, čo s tým?

      Matula B, Nitra

 • Spirometrie v předškolním věku: doporučený postup

Koucký V, Praha

 • A ještě něco z doporučených postupů ERS/ATS

Kociánová J, Ostrava

 • Funkční vyšetření pacienta s podezřením na plicní hypertenzi

Hutyra M, Olomouc

 • Spirometrie a nová interpretační strategie v kazuistikách

Voláková E, Olomouc


10.45–11.00  Přestávka

11.00–12.30  II. Dopolední blok 

Oscilometrie prakticky: jak na to

Předsednictvo: Zakucia M, Kacrová S

 • Akustická oscilometria

Zakucia M, Nitra

 • Impulzní oscilometrie a guidelines

Kacrová S, Uh.Hradiště

 • Špatné užití dobré metody

Balík O, Ústí nad Labem

 • Nové parametry měření bronchiálních obstrukcí

Koblížek V, Hradec Králové


12.30–13.30  Oběd /Schůzka výboru sekce patofyziologie dýchání a funkční diagnostiky

12.30 – 13.30 Polední sesterský blok

Předsednictvo: Henebergová D, Růžičková J

 • Spirometrie TAKTO alebo takto?  

Henebergová D, Olomouc

 • Může sestra pomoci při výběru vhodného inhalačního systému?

Raková M, Olomouc

 • Předoperační příprava z pohledu sestry

Raková M, Růžičková J, Olomouc


13.30–15.00  I. Odpolední blok - Předoperační vyšetření

Předoperační vyšetření

Předsednictvo: Voláková E, Brat K

 • Předoperační vyšetření očima praktického lékaře

Šragová L, Ostrava

 • Předoperační funkční vyšetření plic

Plutinský M, Brno

 • Doporučený postup pro předoperační funkční vyšetření před plicním resekčním výkonem

Brat K, Čundrle I,  Brno 

 • Anesteziologický management u hrudních operací

Nekvindová K, Gabrhelík T, Zlín

 • Limity plicní resekce

Klein J, Žuffa P, Tolmáči B, Sochorová D, Zlín


15.00–15.15  Přestávka

15.15–17.00  II. Odpolední blok: Varia

Předsednictvo: Vránová M, Koucký V

 • Rehabilitace před plicním resekčním výkonem

Pokorná A, Dosbaba F, Hartman M, Čundrle I, Brat K, Brno

 • Funkční plicní vyšetření z pohledu spánkové medicíny

Kuběna P, Tkadlec P, Sobol A, Uh.Hradiště

 • Transkutánní kapnometrie v praxi

Vránová M, Zlín

 • Specifika spirometrického vyšetření po poškození míchy

Vyskočil T , Gregor M, Praha

 • Umění žít

Vácha M, Praha


17.00              Závěr programu


Sobota 25. 5. 2024 / Interhotel Zlín

Workshop

 

9.00 – 10.30 Oscilometrie

 • Příprava před oscilometrií – pohled sestry

Běhunčíková M, Zlín

 • Pohled technika, příprava, provedení a hodnocení, ukázky vyšetření

Kurka J, Kacrová S, Balík O

 

10.30 – 10.45 Přestávka

10.45 – 12.00 Spirometrie 

             Černý R, Kociánová J

 


Změna programu vyhrazena. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání kredity pro lékaře. Akce je garantovaná Českou asociací sester, sestry obdrží potvrzení o účasti.