Program

Hlavní témata: KAŠEL A FUNKČNÍ DIAGNOSTIKA


Odborný program

Pátek 19. 5. 2023 / Kongresové centrum Zlín


8.30-17.00 Registrace


9.00 Zahájení konference
9.00-10.45 I. Dopolední blok (Předsednictvo: Kociánová J., Zatloukal J.)
 • Úvodní slovo 

 • Chronický kašel z pohledu patofyziologa – Kaňková K., Brno (30 min) 

 • Automatic examination of breath sounds and cough – Smith H.J., Berlín (30 min) 

 • Chronický kašel v doporučených postupech: Co nám říkají guidelines? – Zatloukal J., Olomouc (20 min) 

 • Diskuse 

10.45-11.00 Přestávka
11.00-12:30 II. Dopolední blok (Předsednictvo: Koucký V., Čáp P.)
 • Chronický kašel na pomezí oborů – Čáp P., Praha (20 min) 

 • Diferenciální diagnostika chronického kašle u dětí – jak přispěje funkční plicní diagnostika – Koucký V., Praha (20 min) 

 • Testy bronchiální reaktivity – Kociánová J., Ostrava (15 min) 

 • German guidelines for non‑specific challenge testing – Smith H.J., Berlín (20 min) 

 • Diskuse 

12:30-13:30   Oběd / Schůzka sekce patofyziologie dýchání a funkční diagnostiky
13.30.-15.30 I. Odpolední blok (Předsednictvo: Bartoš V., Kacrová S.)
 • Psychogenní kašel – Končelíková D., FN Olomouc (15 min) 

 • Kašel – pohled pneumologa z ambulance – Bartoš V., Hradec Králové (15 min) 

 • Diagnosticko‑terapeutický postup u chronického kašle z pohledu otorinolaryngologa – Hložková T., Brno (15 min) 

 • Gastroesofageální reflux, funkční diagnostika jícnu a úskalí terapie – Navrátil V., Olomouc (15 min) 

 • Kašel z pohledu fyzioterapeuta – Frajtová A., Praha (15 min) 

 • Diskuse 

15:00-15:15 Přestávka
15:15-17:00 II. Odpolední blok (Předsednictvo: Koblížek V., Genzor S.)
 • Czech LUNG STUDY – part I. (study protocol) – Koblížek V., Hradec Králové (15 min)  

 • Zátěží vyvolaná obstrukce laryngu – první zkušenosti s terapií – Kalendová B., Praha (15 min)  

 • Asistent kašle – princip, význam a klinické využití – Genzor S., Olomouc (10 min)  

 • Specifika respirační problematiky a kašle po poškození míchy – Vyskočil T., Gregor M., Praha (15 min)  

 • Interaktivní kazuistiky – Kacrová S., Uherské Hradiště (20 min)  

 • Diskuse 

17:00 Závěr

Sobota 20. 5. 2023 / INTERHOTEL Zlín


9.00-12.00 WORKSHOP: Bronchomotorické testy (Moderují: Kociánová J., Technická podpora: Kurka Med, s.r.o., Saegeling Medizintechnik)
 • Bronchokonstrikční testy z pohledu sestry – Henebergová D., Olomouc (10 min)  

 • BKT v praxi a praktický postup při provádění BKT – Kociánová J., Kurka J., Ostrava (30 min) 
10:30-10:45 Přestávka
 • Přehled běžně užívaných expektoračních technik a specifičtější techniky u vybraných skupin pacientů – Frajtová A., Praha (30 min)  

 • Asistent kašle v klinické praxi – workshop – Genzor S., Olomouc (30 min) 


Změna programu vyhrazena. Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání kredity pro lékaře.